Mobiliteit

Mobiliteit

Het verkeersbeleid moet steunen op twee grote pijlers: verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Iedereen heeft immers het recht zich veilig en comfortabel te verplaatsen. Bij wegenwerken moet de last voor onze handelaars beperkt blijven.

Veilig voor de zwakke weggebruiker = veilig voor iedereen

De openbare ruimte moet extra aandacht hebben voor voetgangers en fietsers. Het is niet de bedoeling dat zij moeten vechten om hun plaats. Dat wil zeggen: brede, goed onderhouden voetpaden en fietspaden. Ook bij wegenwerken moeten we aan stappers en fietsers denken: zij moeten altijd veilig kunnen oversteken. 

Vlot bereikbaar en aangenaam voor de inwoners

Een efficiënt mobiliteitsbeleid staat of valt met de balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid voor de inwoners. Affligem is meer dan een oprit naar de E40 richting hoofdstad en daar moet de infrastructuur toe bijdragen. De inwoners moeten zich vlot kunnen verplaatsen, zonder overlast aan anderen te bezorgen. Op die manier wordt het landelijke karakter van onze gemeente gevrijwaard. 

Wegenwerken mogen niet tegen werken

Werken in de straat leiden dikwijls letterlijk tot een streep door de rekening van onze handelaars. Open Vld pleit ervoor onze handelaars te beschermen bij infrastructuurwerken. De werken moeten zo kort mogelijk gehouden worden en de bereikbaarheid van de handelszaken moet gegarandeerd blijven. 

Verkeersborden: trop is teveel

Open Vld pleit ervoor het aantal verkeersborden in onze gemeente te rationaliseren en te investeren in een beter onderhoud ervan. Daardoor wordt het verkeer duidelijker voor alle gebruikers, wat goed is voor de verkeersveiligheid.