RIP ondergrondse glascontainers

In 2011 kondigde het gemeentebestuur met grote trom de komst van de ondergrondse glascontainers aan in het centrum van Hekelgem (die er nooit gekomen is) en op het dorpsplein van Essene. De gemiddelde kostprijs per container bedroeg 19.000 €. De evaluatie van de reeds in gebruik zijnde container, op het Driesplein te Teralfene, was immers uitermate positief: veel esthetischer en minder storend. In het najaar van 2016 kondigde datzelfde gemeentebestuur aan dat zij overwoog om deze glascontainers buiten werking te stellen. Zij waren immers storend en veroorzaakten ergernis bij omwonenden. En wil je thans toch je glas tussentijds kwijt, dan moet je deze maar in de glascontainer van de aanpalende gemeente dumpen …