Ons voorstel voor verkeersveilige scholen wordt dan toch doorgevoerd

Op de gemeenteraad van afgelopen dinsdagavond 10 oktober stond een eerder onopvallend punt op de agenda. Het betrof een aanpassing van het politiereglement: hierdoor zou de Assestraat in Essene het statuut van ‘schoolstraat’ krijgen. Iedereen weet uiteraard dat in die straat de Vrije Basisschool De Klimming gelegen is.
 
Doordat dit nu voortaan een ‘schoolstraat’ wordt kan de gemeente zorgen voor meer verkeersveiligheid. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk dat auto’s de straat niet meer mogen inrijden op de uren dat de leerlingen op school aankomen of weer naar huis vertrekken. Uiteraard verdient het gemeentebestuur alle waardering voor deze beslissing.
 
Ook voor Open Vld Affligem is verkeersveiligheid bijzonder belangrijk, en zeker in de onmiddellijk omgeving van onze scholen. Een gelijkaardig voorstel van onze fractie kon oorspronkelijk op maar weinig enthousiasme van de meerderheid kon rekenen. Een goed halfjaar geleden vroegen wij immers aan het gemeentebestuur om preventief op te treden. Omdat iedere schoolomgeving in onze gemeente zijn eigen, specifieke kenmerken en noden heeft stelden wij voor om bijvoorbeeld werkgroepen samen te roepen. We riepen op de gemeenteraad van 14 maart ook op tot constructief overleg. Eveneens suggereerden we om alle zwaar verkeer te weren uit de nabijheid van scholen aan het begin en het einde van de schooluren.
 
Precies dit laatste voorstel zal nu in praktijk worden omgezet door de invoering van de ‘schoolstraat’.