Nieuws

Wat is de visie op onderwijs van deze meerderheid?

Affligem telt vijf basisscholen: drie vrije scholen en twee vestigingen van het Gemeenschapsonderwijs. De gemeente heeft daarom geen zeggenschap over de schoolbesturen. Wel kan het Affligems bestuur zich inzetten om de scholen alle kansen te geven. Op dat vlak ontbreekt het deze bestuursploeg aan... Lees meer

Investeer ook in veiligheid

Dit pleidooi hield Open Vld naar aanleiding van de beslissing tot renovatie van de Cultuurzaal ten bedrage van 2 miljoen euro. Onze partij is blij dat er in het gemeentebudget ruimte is voor investeringen.Alleen vinden wij het zeer jammer dat de bijkomende ruimte enkel wordt gebruikt voor de... Lees meer

Meerderheid wenst geen extra parking

Tijdens de gemeenteraad van 14 februari 2017 stelde onze fractie voor om extra parking te creëren naast de Sint-Michielskerk van deelgemeente Hekelgem. Het graspleintje naast de kerk zou plaats kunnen bieden aan minstens een tiental extra wagens, om zo de drukte op te vangen... Lees meer

Tim Herzeel als lijsttrekker bekend gemaakt tijdens nieuwjaarsreceptie

Naar jaarlijkse gewoonte lokte onze nieuwjaarsreceptie op 21 januari een heleboel volk naar 't Brouwershof. Tijdens een hapje en een drankje kregen het bestuur en de mandatarissen de kans om alle bezoekers te begroeten alvorens over te gaan tot de speeches.  Voorzitter Guy De Vis stak... Lees meer

Geld voor cultuur, geen Geld voor veiligheid

Op de gemeenteraadszitting van 13 december pleitte Open Vld Affligem voor aanzienlijke veiligheidsinvesteringen.Als we zien dat de meerderheid CD&V-NVA bijna 1,6 miljoen euro extra vindt voor de renovatie van de cultuurzaal, dan zou er ook ruimte moeten worden gemaakt voor een zelfde... Lees meer

Open Vld pleit voor referendum over invoering zone 30

Open Vld gaat het voorstel van de burgemeester De Donder om de dorpskernen van Essene en Teralfene zone 30 te maken, amenderen met de vraag tot een bindend referendum hierover. Aangezien de invoering van de zones 30 een persoonlijk initiatief is van de burgemeester, dat niet gebaseerd is op... Lees meer

Reactie van Tim Herzeel Gemeenteraad 14 juni 2016

Open Vld Affligem pleitte, bij monde van fractieleider Tim Herzeel, zonet tijdens de gemeenteraad voor een uitbreiding van de zone 30 in het centrum van Essene tot aan de kruising Ternatsestraat-Lombeekstraat. De burgemeester is dit idee genegen en zal hiervoor tegen de volgende gemeenteraad (in... Lees meer

Eindelijk ondersteuning voor BINs

Reeds tot vervelens toe heeft Open Vld Affligem op de gemeenteraad de vraag gesteld om vanuit de gemeente een financiële ondersteuning te bieden aan de verschillende BuurtInformatieNetwerken (BIN) in onze gemeente. Tot op heden werden de operationele kosten voor BIN Essene, BIN Teralfene en BIN... Lees meer

Fractieleider Tim Herzeel

Affligem verdient meer dan ‘kermissen en kippen’

Ook bij Open Vld Affligem keken we uit naar de resultaten van de peiling van Het Nieuwsblad waarbij gepolst werd naar de tevredenheid over het beleid in elke Vlaams gemeente. In het bijzonder dan wat dit oplevert voor Affligem. Walter Swaenepoel stelt enkele vragen aan fractieleider Tim Herzeel in... Lees meer

Fractieleider Tim Herzeel voor het bouwvallige uitvaartpaviljoen

De uitvaart van het Hekelgems uitvaartpaviljoen

146.729,69 euro aan bouwkosten en 14.563,10 euro aan procedurekosten, heeft het uitvaartpaviljoen op het kerkhof van Hekelgem onze gemeente reeds gekost. Bovendien loopt er nog een procedure met de aannemer, waarbij deze laatste nog bijkomende schadevergoedingen en een onbetaalde vorderingsstaat... Lees meer

Abonneren op Nieuws