Over onze partij

Open Vld is dé liberale partij van Vlaanderen. Al 25 jaar vertolken wij de stem van de burger. Als liberalen pleiten wij voor vrijheid, vooruitgang en veiligheid. Want vrijheid is ook vertrouwen geven. Vertrouwen in het engagement van elke persoon. Vertrouwen in de vrije markt en ondernemerschap. Vertrouwen in de lokale economie. We hebben geen boodschap aan overbodige regels en bureaucratie, noch aan logge structuren.  We willen ook komaf maken met de torenhoge belastingdruk.

Liberalen zijn ook optimisten.

We streven naar gelijke kansen voor iedereen, ongeacht afkomst of overtuiging. Via kwaliteitsvol onderwijs en betaalbare zorg. We hebben geen alomvattende overheid nodig, maar rekenen op de kracht van het individu. En wie het moeilijk heeft zal geholpen worden. Maar voor wat, hoort wat. Er kan enkel maar sprake zijn van vrijheid mits verantwoordelijkheid. Waarden en normen zijn er voor iedereen.

In Affligem vormen de liberalen ruim vier decennia een vaste waarde. Trouw aan de liberale principes streeft Open Vld Affligem naar een goed bestuurde, dynamische en (verkeers)veilige gemeente. Daarom luisteren we ook naar de burger. Daarom reiken we de hand uit naar iedereen die met ons aan een nieuw hoofdstuk wil schrijven. Zo kunnen we allemaal samen leven in aangename dorpen. Waar wonen betaalbaar is, het sociaal-cultureel leven bloeit en de plaatselijke ondernemer alle kansen krijgt.